Kako se izogniti višjim cenam električne energije?

Prihranite in zaslužite s svojo majhno sončno elektrarno
Povprečna slovenska hiša letno porabi 4000 do 5000 kWh električne energije, za kar trenutno plačuje med 50 oz. 63 EUR mesečno. Če na streho namestite sončno elektrarno moči 5 kW, bo ta letno proizvedla okrog 5.500 kWh električne energije. Poenostavljeno gledano, bi s takšno elektrarno lahko torej pokrili vse potrebe po električni energiji. Ker pa sočna elektrarna dela samo podnevi, poleti bistveno več kot pozimi, boste imeli v določenih obdobjih viške električne energije, v določenih pa manjke. Zato je potrebno ostati priklopljen na elektro omrežje, iz katerega bomo dobivali električno energijo v času manjkov, v času viškov pa bomo lahko višek električne energije prodali v omrežje.

Gledano s tehničnega vidika se je z vgraditvijo akumulatorjev za shranjevanje električne energije mogoče tudi odklopiti iz elektro omrežja. Je pa ta rešitev še precej draga, saj je potrebno sistem dimenzionirati na zimske dni, ko je najmanj sonca in s tem najnižja proizvodnja električne energije, da imamo tudi v tem obdobju dovolj električne energije.

S finančnega vidika je zato bistveno bolj ugodna prva rešitev, to je kombinacija sončne elektrarne z elektro omrežjem.

Konkretno o financah
Takšna 5 kW sončna elektrarna stane približno 10.000 EUR brez DDV. Če boste iz te elektrarne za lastno porabo porabili 60 % električne energije, 40 % pa prodali v omrežje, boste pri trenutnih cenah električne energije letno pri računih za elektriko prihranili okrog 420 EUR (35 EUR mesečno). Poleg tega boste za vso proizvedeno električno energijo od države 15 let dobivali še obratovalno podporo v letni višini 450 EUR + DDV letno (če bi elektrarno zgradili oktobra letos), 40 % viška pa bi lahko v omrežje prodali po 120 EUR + DDV letno. Prvo leto bi torej s takšno elektrarno zaslužili 990 EUR brez DDV.

Na drugi strani imate s takšno elektrarno seveda nekaj stroškov, saj morate registrirati dejavnost pri AJPES-u, če želite prodajati električno energijo in pa elektrarno vzdrževati in zavarovati. Vendar ti stroški letno ne presežejo 200 EUR. Do 100 EUR vas bo stalo vzdrževanje in zavarovanje sončne elektrarne, okrog 100 EUR pa strošek računovodskih storitev za vašo dejavnost. Nov Energetski zakon, ki naj bi ga dobili letos jeseni, namreč uvaja izjemo za tiste, ki imajo registrirano dejavnost le za proizvodnjo električne energije iz OVE do 50 kW, da jim iz te dejavnosti ni potrebno plačevati prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, če so zaposleni drugje ali v pokoju.

Letno vam torej pri današnjih cenah električne energije od takšne elektrarne ostane 800 EUR. Če pa predpostavimo, da bo cena električne energije rasla samo po 3 % letni stopnji, vam bo v 15 letih, kolikor boste dobivali tudi podporo od države, ostalo okrog 12.500 EUR, v 30 letih, kolikor je življenjska doba elektrarne, pa okrog 21.300 EUR.

Če pa predpostavimo, da bo cena električne energije rasla po 5 % letni stopnji, vam bo v 15 letih ostalo približno 13.650 EUR, v 30 letih pa okrog 31.000 EUR.

IZRAČUN DONOSNOSTI SONČNE ELEKTRARNE – 3 % letna rast cene el. energije

IZRAČUN DONOSNOSTI SONČNE ELEKTRARNE – 5 % letna rast cene el. energije

Dodaj odgovor