SOL NAVITAS, sončna energija d.o.o.
Opekarniška 15b, 3000 Celje, Slovenija

Centrala: +386 59 223 674
Prodaja: +386 59 223 569
Projektiva: +386 59 223 672
Faks: +386 59 223 673

Elektronski naslov: info@sol-navitas.si
Internetni naslov: https://www.sol-navitas.si 

mag. LEON FILIPIČ, univ. dipl. ekon.
Direktor
M: 031 613 601
E: leon.filipic@sol-navitas.si

IZTOK FURMAN
Namestnik direktorja
T: +386 (0)3 828 00 12
M: 041 647 075
E: iztok.furman@sol-navitas.si

mag. ROBERT OTOREPEC, univ. dipl. ekon.
Prokurist
T: +386 (0)3 828 00 11
M: 041 602 439
E: robert.otorepec@sol-navitas.si

GREGOR VIDEMŠEK, u.d.i.el.
Vodja projektov
M: 031 733 973
E: gregor.videmsek@sol-navitas.si

GAŠPER SEVŠEK
Pomočnik vodje projektov
M: 031 455 323
E: gasper.sevsek@sol-navitas.si

Dodaj odgovor