Sončne elektrarne lahko postavimo:

  • na streho ali pa z njimi nadomestimo streho,
  • na nadstreške,
  • vgradimo v fasadni sistem,
  • na gradbeno parcelo.
  • fiksna postavitev ali sledilniki.

 

[column col=”1/2″]Sistem na tleh - dobro je vedeti (sončne elektrarne lahko postavimo)[/column] [column col=”1/2″]MFE Goljevšček, Starošince, 120,085 kWp[/column]

 

Pri sledilnikih je potrebno upoštevati še naslednje:

 • za enako moč potrebujemo bistveno večje zemljišče ali streho, ker jih je potrebno razmakniti zaradi senčenja
 • sledilniki so bistveno bolj občutljivi na viharje od fiksnih postavitev
 • medtem, ko pri fiksni postavitvi pri pravilni izvedbi vzdrževalna dela skoraj niso potrebna, je pri sledilnikih možnosti okvar precej več

 

Vpliv orientacije in naklona na proizvodnjo

Letna proizvodnja električne energije v Sloveniji znaša med 1020 in 1100 kWh/kW v primeru optimalne orientacije in naklona.

Optimalna orientacija (azimut) je usmerjenost direktno na jug, optimalni naklon za območje Slovenije pa med 33 in 35°.  Naklon lahko popravimo s podkonstrukcijo, s katero npr. na ravnih strehah postavimo module pod kotom 30°. V praksi pogosto (sploh pri elektrarnah na strehah objektov) ne moremo doseči optimalne orientacije in optimalnega naklona. To pomeni, da bo naša letna proizvodnja manjša.

Sol navitas razpolaga s programi, v katere se vpiše lokacija, azimut in naklon elektrarne, uporabljeni moduli in razsmerniki in na osnovi tega dokaj natančno izračuna letno proizvodnjo. Izračun je priloga k ponudbi.

Število ur sončnega obsevanja v Sloveniji

10 letno povprečje globalnega sončnega obsevanja na površino pod optimalnim naklonom (v Sloveniji je ta med 33 in 35°) usmerjeno direktno na jug za Slovenijo v povprečju znaša 1350 kWh/m2. Najvišje je na obali in neposrednem zaledju in znaša do 1415 kWh/m2, najnižje pa znaša 1300 kWh/m2. Med najbolj osončenimi in najslabše osončenimi kraji v Sloveniji je 9 % razlike, obala odstopa za 5 % navzgor od povprečja (tu seveda ni upoštevano manjše osončenje, ki ga povzročajo sence hribov). Pri optimalni legi (smer jug, naklon 33 do 35° in nobene ovire, ki bi senčila elektrarno), zelo kvalitetnih modulih in razsmernikih ter pravilnem projektiranju in izvedbi sončne elektrarne znaša razmerje zgornjim sončnim obsevanjem in številom letno proizvedenih kilovatnih ur električne energije na 1 kW inštalirane moči 75 %, v najboljših primerih pa se približuje 80 %.

To pomeni, da v Sloveniji pri optimalni legi lahko v povprečju sončna elektrarna moči 1 kW proizvede letno cca. 1050 kWh, največja možna letna proizvodnja v Sloveniji pa je 1100 kWh/KW.

Senčenje

Senčenje zelo negativno vpliva na proizvodnjo električne energije, saj gre pri senčenju za tako imenovani učinek cevi. Če jo stisnemo le na enem mestu, se ustavi pretok po celotni cevi. Sol navitas vam v projektu naredi tudi natančno analizo senčenja za celotno streho ali zemljišče, kjer bo stala elektrarna. Sami si lahko pomagate s pravilom, da je dobra lokacija za sončno elektrarno tam, kjer 21. decembra, ko je sonce najnižje na horizontu, ni sence med 10. in 15. uro.

Nasveti pred izbiro izvajalca

1. Za uspešno delovanje elektrarne je poleg lokacije, modulov in razsmernikov potrebno pravilno projektiranje in montaža. Tukaj investitor težko preverja izvajalca, zato mora preveriti ali ima izvajalec že kaj izkušenj pri projektiranju sončnih elektrarn, ali bodo elektro dela izvajali usposobljeni elektro inštalaterji, montažo na streho pa usposobljeni krovci, ki vam bodo lahko dali tudi garancijo, da ne bo prišlo do zamakanja strehe zaradi montaže sočne elektrarne. Od ponudnika zahtevajte reference in pri katerem izmed lastnikov sončne elektrarne, ki jo je postavil potencialni ponudnik preverite ali je zadovoljen z njegovim delom in ali njegova elektrarna deluje v skladu z izračuni, ki jih je dobil od izvajalca.

2. Izračun statike – praviloma bi moral izvajalec za montažo dobiti tudi izračun statike in izvesti montažo v skladu z navodili statika. V praksi pa se pogosto pojavi težava, ker investitor ne razpolaga s podatki o statiki objekta oz. ostrešja zato statik ne more narediti izračuna, ker mu manjka bistveni podatek.

3. Pri ponudbi je potrebno preveriti ali ponudba na ključ res zajema vse, kar je potrebno, vključno s pridobitvijo Deklaracije za proizvodno napravo, ki je pogoj, da je investitor upravičen do podpore oz. zagotovljenega odkupa. Od ponudnika zahtevajte, da vam mora že na začetku jasno povedati, če kaj morebiti ni vključeno v ponudbo, ker bo v nasprotnem primeru vaša elektrarna precej dražja kot je navedeno v ponudbi.

4. Pri izračunu dobe vračanja in stopnje donosa je potrebno upoštevati tudi stroške obratovanja, kar nekateri ponudniki radi pozabijo omeniti. Stroški obratovanja pri sončnih elektrarnah niso visoki, a jih je kljub temu potrebno upoštevati.

5. Zavarovanje – sončno elektrarno je potrebno zavarovati, saj je izpostavljena viharjem, toči, požaru itd. Če je pravilno montirana, je vsak veter sicer ne bo vrgel s strehe, v primeru viharja, ki odnaša strehe, pa se lahko zgodi, da bo zraven odnesel tudi elektrarno. Kvalitetni modulu so odporni na običajno točo, če pa pride do ekstremno debele toče, bo razbila tudi kakšnega od modulov.

6. Sončne elektrarne je potrebno tudi vzdrževati, zato pri finančni konstrukciji ne pozabite upoštevati tudi tega stroška.

soncne_elektrarne_sol_navitas

Dodaj odgovor