Kitajska največji proizvajalec sončne energije

Kitajska v očeh svetovne javnosti najbrž ne spada med največje proizvajalce energije s pomočjo obnovljivih virov energije. To mnenje pa negirajo zadnji podatki kitajske Agencije za državno energijo, ki je podala informacijo, da se je proizvodnja električne energije s pomočjo sončnih elektrarn v lanskem letu več kot podvojila. S kapaciteto 77,42 gigavatov je Kitajska odslej največji proizvajalec elektrike s pomočjo sončne energije na svetu, sončne elektrarne pa v tej državi izjemno hitro vse bolj dobivajo mesto med najpogostejšimi viri proizvodnje elektrike.

Vseeno je delež proizvodnje električne energije s pomočjo sončne energije na Kitajskem še vedno izjemno nizko, saj predstavlja le en odstotek celotne proizvodnje elektrike v tej državi. Kljub temu pa si Agencija za državno energijo prizadeva, da bi do leta 2020 zgradili še za 110 gigavatov sončnih elektrarn, s katerimi bi radi v kombinaciji z ostalimi obnovljivimi viri energije poskrbeli za izdatno znižanje proizvodnje elektrike s pomočjo fosilnih goriv.

Kako pa je v Sloveniji? Samooskrba z električno energijo s pomočjo sončnih elektrarn je trend, ki je zaenkrat najbolj privlačen za gospodinjstva ali male poslovne odjemalce.

Vir: Engadget

Sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo

V januarju mineva eno leto od uvedbe uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Od začetka minulega leta si lahko torej gospodinjstva in mali poslovni odjemalci (MPO) na svojo notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo priključijo napravo za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije z možnostjo neto merjenja na letni ravni, kot je določeno v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo so torej prihodnost!

Samooskrba z električno energijo >>>

Princip neto merjenja je uveljavljen že v mnogih državah članicah Evropske unije, uporablja ga tudi večina zveznih držav ZDA in Kanada. V najpreprostejši obliki to pomeni, da gre za menjavo v omrežje oddane kilovatne ure (kWh), za iz omrežja prevzeto kilovatno uro (kWh), v določenem obračunskem obdobju.

Sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo

Sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo

Sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo manjšo od 41 kW), ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev.

Elektrarna se lahko postavi samo na streho ali fasado stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo. V vseh ostalih primerih pa takšna elektrarna potrebuje gradbeno dovoljenje, kar precej dvigne njeno ceno. Elektrarna mora zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. To pomeni, da se za te elektrarne lahko uporabljajo samo mikroinverterji ali pa inverterji v kombinaciji z optimizatorji.

Lastnik naprave za samooskrbo mora z dobaviteljem skleniti pogodbo o samooskrbi, s katero se dogovorita, da se oddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto električno energijo (kWh) v obračunskem obdobju, ki predstavlja koledarsko leto. Za količino delovne električne energije, prevzeto in oddano preko merilnega mesta, na katerega je priključena naprava, se uporablja enotarifno merjenje električne energije. Lastniku naprave za samooskrbo se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.

Velikost elektrarne za samooskrbo z električno energijo je navzgor omejena na 11 kW. V primeru, da bo elektrarna letno proizvedla več električne energije, kot znaša letna poraba vaše stavbe, boste viške električne energije dobavitelju prenesli brezplačno. Zato je najbolj optimalno postaviti elektrarno, ki bo letno proizvedla ravno toliko ali malo manj električne energije, kot jo vaša stavba porabi.

Samooskrba z električno energijo je prihodnost!

V Indiji zgradili največjo sončno elektrarno na svetu

V indijskem mestu Kamuti je z obratovanjem začela sončna elektrarna, ki odslej velja za največjo na svetu. Deluje s kapaciteto 648 MW, vsebuje 2,5 milijona fotovoltaičnih modulov in zavzema področje kar destih kvadratnih kilometrov. Strokovnjaki predvidevajo, da bo elektrarna napajala približno 150,000 gospodinjstev, celotna vrednost projekta pa je bila ocenjena na 679 milijonov dolarjev.

S to elektrarno se je skupna kapaciteta sončnih elektrarn v Indiji povzpela nad 10 GW, sodeč po trendu rasti fotovoltaike v tej državi, pa bo Indija kmalu tretji največji proizvajalec sončne energije na svetu. Indijci so si sicer zastavili dolgoročno strategijo proizvodnje električne energije s pomočjo obnovljivih virov – do leta 2022 naj bi sončne elektrarne napajale 60 milijonov gospodinjstev, do leta 2030 pa naj bi kar 40 odstotkov gospodinjstev elektriko pridobivalo iz obnovljivih virov energije.

Vir: Al Jazeera

 

Sol navitas partner v projektu GEN-I Sonce

Gospodinjstva in mali podjetniki v Sloveniji se bodo odslej lažje odločali za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz sonca. Trgovec z električno energijo GEN-I je v sredo, 23. novembra, premierno predstavil novo storitev GEN-I Sonce. Partner v projektu je tudi Sol navitas, ki je zadolžen za postavitev sončnih elektrarn. V sodelovanju z GEN-I bomo sicer na podlagi njihovih spodbud že do konca leta postavili približno 30 samooskrbnih elektrarn. V prihodnje pa se načrtuje postavitev več 100 tovrstnih sončnih elektrarn letno.

GEN-I tako kot prvi dobavitelj energije v regiji vstopa na trg samooskrbe in bo slovenskim odjemalcem omogočal tudi izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ. Gre za inovativen projekt, ki bo omogočil trajnosten, okolju prijazen in ekonomsko vzdržen prestop v energetsko neodvisnost. Zanesljivost investicije in dolgo življenjsko dobo sončnih elektrarn GEN-I zagotavlja s premišljeno izbiro vrhunskih slovenskih partnerjev. Poleg Sol navitasa so partnerji za sončne elektrarne še BISOL Group, d.o.o. in Letrika Sol, d.o.o. in podjetje Termo-tehnika, d.o.o. za toplotne črpalke.

Domača sončna elektrarna dostopna vsem

Izvedba bo za investitorja izjemno enostavna, saj bomo v njegovem imenu vse od individualnega svetovanja, priprave projektne dokumentacije, pridobitve dovoljenj, do montaže, daljinskega nadzora in vzdrževanja opravili strokovnjaki GEN-I Sonca.

GEN-I je razvil tudi inovativen model financiranja, ki bo vsakemu investitorju omogočil, da elektrarno odplača v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi. Z mikro sončno elektrarno so prihranki na računu za plačilo elektrike takojšnji in znašajo približno 75 %, z njimi pa se lahko financira investicija v elektrarno, tudi brez vložka dodatnih lastnih sredstev. Na ta način sončne elektrarne postanejo dostopne prav vsem, ki si lastno elektrarno želijo in imajo na svoji strehi izpolnjene tehnične pogoje.

samooskrba-net-metering-sol-navitas

V skladu z nedavno sprejeto zakonodajo t.j. Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, sončne elektrarne za samooskrbo delujejo po sistemu neto meritev, kar v praksi pomeni, da odjemalec pri sebi doma postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju njegovih lastnih potreb. Sistem neto meritev omogoča shranjevanje viškov pridobljene energije v omrežju in jemanje energije iz omrežja takrat, ko sončna elektrarna ne proizvede dovolj energije za lastne potrebe. Omrežje torej deluje kot shranjevalnik energije, ob tem pa zanesljivost oskrbe ostaja nespremenjena.

Pri tem se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva le tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu enkrat letno.

Sol navitas na sejmu MOS 2016

Sol navitas se predstavlja na sejmu MOS 2016 , ki poteka od 13. do 18. septembra 2016 na Celjskem sejmu. Naš razstavni prostor se nahaja v dvorani L, št. 09a. Na sejmu se predstavljamo skupaj z dobavitelji in partnerji, ki ponujajo izdelke za izgradnjo sončnih elektrarn, shranjevanje električne energije in varčno LED razsvetljavo. Poudarek naše letošnje predstavitve bo na sončnih elektrarnah za samooskrbo z električno energijo. Vljudno vabljeni.

sol-navitas

Sol navitas se predstavlja na sejmu Energetika v Celju

Vabimo vas, da nas obiščete na sejmu Energerika, ki poteka od 12. do 15. aprila 2016 na Celjskem sejmu. Odprt je vsak dan od 9.00 do 17.30 ure. Naš razstavni prostor se nahaja v dvorani K, št. 47e.

Na sejmu se predstavljamo skupaj s partnerji v skupini slovenska sončna elektrarna, ki združuje proizvajalce komponent in izvajalce storitev, ki lahko postavimo sončno elektrarno iz 100 % slovenskih komponent in storitev. Poudarek naše letošnje predstavitve bo na sončnih elektrarnah za samooskrbo z električno energijo, za katere je bila ravnokar sprejeta vsa zakonodaja, ki omogoča njihovo postavitev. 

Poleg Sol navitasa, ki ponuja izgradnjo sončnih elektrarn, panele in konstrukcijo za sončne elektrarne, se v skupini predstavljajo še Gen-i d.o.o., s katerim se lahko dogovorite za odkup električne energije iz vaše sončne elektrarne ali sklenete pogodbo o samooskrbi, Eti elektroelement d.d., ki ponuja vse potrebne zaščite za sončne elektrarne, Letrika sol d.o.o., ki ponuja mikroinverterje za sončne elektrarne ter Sitel d.o.o., ki ponuja hibridne napajalne sisteme, hranilnike električne energije nadzorno/upravljalne sistemi za vse vrste obnovljivih virov energije.

Več informacij o sejmu in spremljajočih prireditvah lahko najdete na www.ce-sejem.si

Vljudno vabljeni!

20160413_094624

Sol navitas vse bolj uspešen tudi na tujih trgih

Sol navitas je konec septembra začel z montažo nosilne konstrukcije in solarnih panelov  1,6 MW sončne elektrarne na strehah Western International Marketa v Londonu v Veliki Britaniji. Gre za do sedaj naš največji projekt v tujini in tudi za eno največjih sončnih elektrarn na strehi v Veliki Britaniji. Priklop elektrarne na omrežje je načrtovan konec novembra letos.

20150927_104000

20150927_104639

20150928_154934

20150925_145441

Počasno uvajanje net-metering-a

Konec minulega tedna je v okviru 48. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti, kot strokovna spremljajoča prireditev, potekala redna leta konferenca Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) z naslovom »S sončnimi elektrarnami do energetske neodvisnosti«. Predvsem zaradi ustreznih in pomembnih predstavnikov fotovoltaičnega sektorja, države in naravovarstvenikov je bila konferenca množično obiskana.

V uvodnem nagovoru je predsednik Združenja slovenske fotovoltaike Primož Tručl predstavil problematiko in tako rekoč popoln zastoj kakršnih koli investicij v sončne elektrarne v Sloveniji.

Državni sekretar z Ministrstva za infrastrukturo, mag. Klemen Potisek, je v svoji predstavitvi navedel, da je Ministrstvu doslej uspelo odpraviti večino ovir na poti do uveljavitve Uredbe o net-meteringu, vendar žal, še ne vseh, zato ni mogel zagotoviti, da bo Uredba v oktobru dejansko tudi sprejeta. Poudaril je, da bodo na Ministrstvu naredili vse, kar je v njihovi moči, da se sprejetje uredbe ne bi zavleklo v prihodnje leto. To zagotovilo je še toliko pomembnejše, glede na glasna opozorila publike, da je bila obljuba z Ministrstva za infrastrukturo o čimprejšnji uvedbi net-meteringa podana že na lanskoletni konferenci Združenja slovenske fotovoltaike (12.09.2014).

Ključna ugotovitev vodje centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Štefan, mag. Staneta Meršeta je bila, da dodatnih 10 milijonov evrov porabljenih v okviru podporne sheme državi doprinese 13 milijonov iz naslova DDV.

Spodbudne rezultate analize delovanja sončnih elektrarn v Sloveniji je predstavil dr. Kristijan Brecl iz Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

V predstavitvi Tomislava Tkalca iz društva Focus pa je bil pomenljiv podatek, da so na svetovnem nivoju izplačane subvencije fosilnim virom energije kar pet krat višja kot podpore vsem obnovljivim virom skupaj. Žal.

Predstavitve govornikov na konferenci Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) z naslovom »S sončnimi elektrarnami do energetske neodvisnosti« so dosegljive na spodnjih povezavah:

Obiščite nas na celjskem sejmišču!

Od torka, 20.5., nas najdete na 17. sejmu Energetika. Obiskovalci našega razstavnega prostora so precejšen interes pokazali predvsem za vzdrževanje sončnih elektrarn. Slednje sicer v primerjavi z večino drugih tehnologij, ki ustvarjajo električno energijo, skoraj ne potrebujejo vzdrževanja in servisiranja, kljub temu, pa je priporočeno skrbno spremljanje delovanja sončne elektrarne in redno vzdrževanje. Na ta način namreč poskrbimo za nemoteno obratovanje in optimalno proizvodnjo električne energije, zmanjšujemo možnosti okvar in možnosti požara, hkrati pa zagotovimo daljšo življenjsko dobo in hitrejše vračilo investicije.

Na našem razstavnem prostoru št. 74 v sejemski dvorani L1 si lahko ogledate tudi našo lastno aluminijasto konstrukcijo SOLALU, ki je primerna za pritrjevanje solarnih modulov na vse vrste podlag. Zaznamuje jo trdnost, stabilnost, enostavna in hitra montaža, prav tako pa tudi zelo konkurenčna cena.

Predstavljamo pa tudi našo ponudbo sončnih elektrarn, mini otočnih setov, komponent za sončne elektrarne in solarne LED razsvetljave.

Obiščete nas lahko še do petka, 23. maja. Vabljeni!

photo

Se vidimo na 17. sejmu Energetika v Celju

Od 20. do 23. maja 2014 nas lahko obiščete na 17. sejmu Energetika. Na razstavnem prostoru si boste lahko ogledali našo lastno aluminijasto konstrukcijo SOLALU, ki je primerna za pritrjevanje solarnih modulov na vse vrste podlag. Zaznamuje jo trdnost, stabilnost in zelo konkurenčna cena. Med velike prednosti pa sodi še enostavna in hitra montaža.

Prav tako pa boste lahko dobili vse informacije o:

– sončnih elektrarnah

– mini otočnih sončnih elektrarnah na akumulatorje

– majhnih sončnih elektrarnah za lastno uporabo električne energije

– prodaji komponent za sončne elektrarne (solarni paneli oz. moduli, razsmerniki, akumulatorji, regulatorji polnjenja…)

– solarni LED razsvetljavi

– vzdrževanju sončnih elektrarn

– projektiranju sončnih elektrarn

Obiščite nas v dvorani L1 na razstavnem prostoru 74. Veseli bomo vašega obiska.

ETV-2014-glava-za-dopis-slo-1